Sportlovsprogrammet - registrera aktivitet

LÄS MER

Under vårvinterlov och sommarlov presenterar Landskrona stad alla fritidsaktiviteter för barn och unga i ett lovprogram. Detta görs i samarbete med föreningslivet och andra organisationer. Målet är att kunna erbjuda skollediga barn och ungdomar ett smörgåsbord av olika aktiviteter under loven.

Nästa vårvinterlov är vecka 8, 20-26 februari. Vi ber dig som är förening eller arrangör att skicka era uppgifter så snart som möjligt dock senast den 22 januari.

Föreningar under teknik- och fritidsnämnden är berättigade till viss ersättning och kommer erhålla den i samband med redovisningen som sker efter lovet.

Har du några frågor kan du vända dig till Louise Jönsson på teknik- och fritidsförvaltningen, 0418-47 30 13, louise.jonsson@landskrona.se.

Välkommen med din aktivitet.

När du slutfört och skickat in dina aktiviteter får du möjlighet att skriva ut en kvittens på din registrerade aktivitet. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa