Uppläggning av muddermassor - anmälan

LÄS MER

Anmälan om uppläggning av muddermassor

Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251), verksamhetskod 90.280. Anmälningsplikt gäller för uppläggning av högst 1 000 ton muddermassa. Och om risk finns för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Anmälningsplikt gäller även om risken för förorening är låg.

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Miljönämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad