Uppläggning av muddermassor - anmälan

LÄS MER

Anmälan om uppläggning av muddermassor

Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251), verksamhetskod 90.280. Anmälningsplikt gäller för uppläggning av högst 1 000 ton muddermassa. Och om risk finns för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Anmälningsplikt gäller även om risken för förorening är låg.