Studieförbund och verksamhetsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och bokslut samt redovisning av de studiecirklar
och kulturprogram som utförts i Landskrona föregående år. Medsänd ”Gustavlistor” och kommunsammandrag. Även verksamhetsplan för det år ansökan avser bifogas. Ansökan skall vara inlämnad senast 25 april det år ansökan avser. 

Regler för verksamhetsbidraget hittar du på verksamhetsbidrag för studieförbund.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa