Kulturprojekt- och arrangemangsstöd - ansökan

LÄS MER

Bidraget kan i första hand sökas av föreningar och studieförbund. Men även grupper, individer och enskild firma eller bolag kan söka stöd efter särskild överenskommelse.

Stödet ska uppmuntra kreativa idéer, kulturprojekt och kulturella arrangemang som äger rum i Landskrona stad och som kommer invånarna i Landskrona till del. De kan vara på amatörnivå såväl som på professionell nivå.

Arrangemanget/projektet ska vara tidsbegränsat och stöd ges för ett år i taget. Återkommande projekt ska göra en ny ansökan varje år.

Ni kan få stöd för kostnader som är specifika för projektet eller arrangemanget:

  • arvoden
  • hyror för tillfällig lokal och utrustning
  • marknadsföring
  • STIM-avgifter
  • transporter och övernattning

 Följande kan du inte söka stöd för:

  • Kostnader som ingår i den ordinarie verksamheten
  • Egen konstnärlig verksamhet eller interna föreningsaktiviteter
  • Utbildning
  • Projekt/arrangemang med övervägande religiös, politisk eller social inriktning.
  • Projekt/arrangemang med vinstsyfte eller där eventuella överskott är avsedda för välgörande ändamål

Läs reglerna

Läs bedömningskriterierna

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Kulturnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa