Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

LÄS MER

För den som driver livsmedelverksamhet kan genom denna tjänst lämna uppgifter om omklassning enligt ny riskklassningsmodell. Tjänsten länkar vidare till annat system.